به منظور خالی کردن سبد خرید حتما از دکمه زیر استفاده کنید سپس دوره مد نظر خود را به سبد خرید اضافه کنید و فرآیند خرید را ادامه دهید

خالی کردن سبد خرید

خرید دوره ترکیب رنگ

680,000 تومان

خرید دوره فیبروز

1,200,000 تومان

خرید هر دو دوره یکجا

1,880,000 تومان