این دوره به مدت محدود رایگان شد

سرفصل های این دوره

-اصول برخورد با مشتری ها
-چگونگی جذب مشتری های بیشتر
-چه کار کنیم که مشتری های قدیمی باز هم به ما مراجعه کنند
-چه کار کنیم که مشتری برای ما تبلیغ کند و مشتری های دیگری بیاورد
-با مشتری های معترض چطور برخورد کنیم
-برای چه مشتریهایی اصلا کار نکنیم؟
-اصول مشاوره قبل از کار
-موارد مهمی که درصد نارضایتی مشتری را کمتر می‌کند